زمان برگزاری و ساعات بازدید از نمایشگاه

دهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی از روز جمعه 5 آذر تا روز دوشنبه 8 آذر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بر پا خواهد بود. ساعات بازدید نمایشگاه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر است.