گروه های کالایی

زمینه فعالیت متقاضی باید با موضوع نمایشگاه همخوانی داشته باشد. توجه به این نکته ضروری است که در فرم ثبت نام اینترنتی از متقاضیان خواسته می شود که زمینه فعالیت خود را بر اساس گروه های کالایی تعریف شده برای نمایشگاه، مشخص کنند (بخش اطلاعات زمینه فعالیت در فرم ثبت نام).

این اطلاعات به عنوان زمینه فعالیت متقاضی در کتاب نمایشگاه درج خواهد شد. با توجه به محدودیت های کتاب نمایشگاه، متقاضی می تواند فقط یک سرگروه را انتخاب کند و در قسمت توضیح زمینه فعالیت امکان درج حداکثر 200 کاراکتر برای معرفی زمینه فعالیت متقاضی به زبان انگلیسی و فارسی فراهم است.

در فرم ثبت نام قسمتی برای ثبت درخواست غرفه متقاضی در نظر گرفته شده است (بخش مشخصات غرفه درخواستی در فرم ثبت نام) که در آن فیلدی با عنوان گروه کالایی جانمایی وجود دارد. این فیلد حاوی گروه های کالایی متناظر با سالن های نمایشگاه است و متقاضی باید نزدیک ترین گروه کالایی به زمینه فعالیت خود را از بین مقادیر این فیلد انتخاب کند. گروه­های کالایی نظیر هر سالن در مرحله جانمایی مشخص خواهند شد و ممکن است این تناظر با توجه به شرایط با تجربه ی گذشته متفاوت باشد.

برای دریافت لیست گروه های کالایی روی آیکون زیر کلیک کنید.

لیست گروه های کالایی نمایشگاه

·       آسانسور- مشاوره/طراحی/تولید/فروش/نصب و راه اندازی/تعمیر و نگهداری/قطعات و متعلقات

·       پله برقی- مشاوره/طراحی/تولید/فروش/نصب و راه اندازی/تعمیر و نگهداری/قطعات و متعلقات

·       بالابر و نقاله- مشاوره/طراحی/تولید/فروش/نصب و راه اندازی/تعمیر و نگهداری/قطعات و متعلقات

·       جرثقیل و بالابرهای زنجیری- مشاوره/طراحی/تولید/فروش/نصب و راه اندازی/تعمیر و نگهداری/قطعات و متعلقات

·       جک، لیفتراک و سایر لیفت ها- مشاوره/طراحی/تولید/فروش/نصب و راه اندازی/تعمیر و نگهداری/قطعات و متعلقات

·       پیاده روی متحرک(رمپ)- مشاوره/طراحی/تولید/فروش/نصب و راه اندازی/تعمیر و نگهداری/قطعات و متعلقات

·       هوشمندسازی/فناوری های نوین در صنایع وابسته به بالابرها و نقاله ها

·       انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل ها

·       مجلات و نشریات تخصصی/عمومی ساختمان

·       دانشگاه ها، مراکز علمی/تحقیقاتی/آموزشی و پژوهشی

·       بورس، بانک و بیمه

·       نهادهای دولتی

·       سایر گروه های مرتبط