اطلاعیه شماره چهارده

 

موضوع: اخذ مجوز غرفه سازی

تاریخ انتشار: شنبه  22  آبان ماه 1400

 

متقاضیانی که غرفه آن ها به صورت "بدون تجهیزات" در جانمایی ثبت شده، برای اخذ مجوز غرفه سازی باید از طریق پیمانکاران مجاز غرفه سازی دارای گرید اقدام کنند به این معنا که مشارکت کننده خود رأساً نمی تواند اقدام به اخذ مجوز غرفه سازی و ساخت غرفه نماید. (برای مشاهده لیست پیمانکاران دارای گرید به سایت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران به نشانی iranfair.com مراجعه فرمایید.)

توجه

1. زمان تحویل غرفه های پیش ساخته یک روز قبل از نمایشگاه یعنی روز پنج شنبه مورخ 4 آذرماه 1400 خواهد بود.

2. روز پنج شنبه مورخ 4 آذرماه 1400 برای کلیه غرفه داران (چه با تجهیزات و چه بدون تجهیزات) فقط و فقط برای چیدمان، تزیین و غرفه آرایی در نظر گرفته شده و در این روز هیچ شرکت کننده­ای اجازه ساخت و ساز نخواهد  داشت.

روش اخذ مجوز غرفه سازی

1. مدارک مورد نیاز (برای دریافت فرم ها کلیک کنید)

کافی است پیمانکار غرفه سازی که با مشارکت کننده قرارداد منعقد کرده است فرم های مورد نیاز را تهیه و در سامانه اخذ مجوز غرفه سازی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران بارگذاری کند.

2. تأیید مالی

پس از بارگذاری مدارک توسط پیمانکار غرفه ساز در سامانه مذکور، مشارکت کننده باید از قبل نسبت به پرداخت ضمانت حسن انجام کار (عدم خسارت غرفه سازی) از طریق پنل کاربری خود و در قسمت پیش فاکتور اقدام کرده باشد.

پرداخت سپرده غرفه سازی بر عهده مشارکت کننده است و بنابراین ستاد برگزاری مسئولیتی در قبال پاسخگویی به غرفه سازان نخواهد داشت به این معنا که مشارکت کنندگان می توانند ضمانت لازم (ضمانت عدم تخلف در فرآیند غرفه سازی و رعایت قوانین) را از غرفه ساز خود در هنگام انعقاد قرارداد اخذ کنند.

مهلت شروع و پایان ساخت و ساز از روز دوشنبه مورخ 1 آذرماه 1400 تا روز چهارشنبه مورخ 3 آذرماه 1400 خواهد بود. در صورت تغییر برنامه زمانبندی، موضوع از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد. در صورت عدم اتمام ساخت غرفه در مهلت مقرر، مشارکت کننده به ازاء هر ساعت تأخیر مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 5،000،000 ریال (معادل پانصدهزار تومان) خواهد شد که این مبلغ از ضمانت حسن انجام کار کسر می شود.

3. مهلت اخذ مجوز

شروع تأیید طرح های غرفه سازی به صورت الکترونیکی از روز دوشنبه مورخ 24 آبان ماه 1400 تا روز شنبه مورخ 29 آبان ماه 1400 خواهد بود.

4. تذکر

دریافت مجوز غرفه سازی در صورت عدم تکمیل سامانه در بازه زمانی مندرج در بند 3، مشمول پرداخت جریمه به ازاء هر روز تأخیر خواهد بود.

5.مسئول فنی تأیید طرح ها و فضای باز

سالن و فضای باز اطراف سالن

مسئول فنی تأیید طرح

31A 35 38 38A 38B

آقای صحت- 09124633307

 

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران