اطلاعیه شماره ده

 

موضوع: تعویق زمان برگزاری نمایشگاه

تاریخ انتشار: شنبه  20 تیر ماه 1400

 

به اطلاع متقاضیان محترم دهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی می رساند، نظر به شرایط خاص پیش آمده و با توجه به تأکید ستاد ملی کرونا و جلوگیری از شیوع بیماری در روزهای آتی، زمان برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی به تعویق افتاده است و این موضوع ارتباطی با تلاش های سایر سازمان ها و نهادها و انجمن ها و ... مبنی بر عدم برگزاری نمایشگاه در تاریخ قبلی ندارد.

لذا اتاق تعاون ایران در تلاش است که در زمان کوتاهی و به محض مساعد شدن شرایط نسبت به برگزاری نمایشگاه اقدام نماید. یادآوری می شود که این موضوع فقط و فقط از طریق ستاد برگزاری یا شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران به اطلاع متقاضیان خواهد رسید و سایر منابع از نظر ستاد برگزاری نمایشگاه فاقد اعتبار خواهند بود.

از صبر و شکیبایی شما عزیزان سپاسگزار است.

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران